Patreon, Kickstarter và những người bảo trợ mới của nghệ thuật

Từng là món quà của các hoàng tử, sự bảo trợ giờ đây là phần thưởng thay thế hàng nghìn năm

Ảnh: George Anagnostou / Getty Images

Kathryn Rose phải đối mặt với một vấn đề nan giải điển hình cho một nhà soạn nhạc thất nghiệp khi cô bắt đầu sự nghiệp. Giấu các tác phẩm hợp xướng của cô ấy đi và chỉ cho họ thấy những người sẵn sàng trả tiền cho họ? Hoặc chia sẻ công việc của cô ấy với thế giới và kiếm được một điểm